Hotline

(+84) 942 811 877

(+84) 931 22 33 78

239 QUỐC GIA

quangcao

quangcao

 

THÔNG TIN TIỆN ÍCH

Thông tin chung

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ TIA SÁNG VIỆT

( LIGHT VIET) 

I. Các dịch vụ đang cung cấp.

1. Chuyển phát Trong nước:

1.1 Dịch vụ Chuyển phát nhanh thông thường (CPN).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 17giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được từ 9giờ đến 17giờ ngày hôm sau  trong nội thành, nội thị, với khu vực ngoại thành, ngoại thị, thời gian phát tối đa là 48giờ.Ghi chú: Tùy theo tính chất địa lý của từng khu vực thì thời gian phát có thể nhanh hoặc chậm hơn thời gian đã nêu ở trên trong khoảng 24giờ. 

1.2 Dịch vụ Chuyển phát nhanh Hoả tốc (PHT).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ trước 9giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được trong khoảng thời gian từ 15giờ đến 24giờ cùng ngày.

1.3 Dịch vụ Chuyển phát nhanh Trong ngày (PTN).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ trước 11giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được trong khoảng thời gian từ sau 18giờ cùng ngày.

1.4 Dịch vụ Chuyển phát nhanh Hẹn giờ (PHG).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ trước 9giờ15 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được trong khoảng thời gian mà Khách Hàng yêu cầu được phục vụ.

1.5 Dịch vụ Chuyển phát nhanh trước 9h (PT9H).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được trước 9giờ ngày hôm sau.

1.6 Dịch vụ Chuyển phát nhanh trước 12h (PT12H).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được trước 12giờ ngày hôm sau.

1.7 Dịch vụ Chuyển phát nhanh trước 16h (PT16H).

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được trước 16giờ ngày hôm sau.

1.8 Dịch vụ Chuyển phát nhanh Hồ sơ thầu.

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được theo yêu cầu của Quý khách về thời gian phát, được Tia Sáng Việt cam kết.

1.9 Chuyển phát thường và Bảo đảm.Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được từ 04 - 05 ngày sau (với Bảo đảm), từ 07 - 10 ngày  sau với chuyển phát thường.

2.  Dịch vụ Chuyển phát Quốc tế:

2.1 Express. 

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận trong khoảng từ 02 - 04 ngày sau tùy theo Quốc gia.

2.2 Economy.

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được từ 03 - 07 ngày sau tùy theo Quốc gia. 

3.  Dịch vụ điện hoa.

Khách hàng gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ đến 16giờ30 ngày hôm nay thì Người nhận của Quý khách sẽ nhận được từ 9giờ 30 đến 17 giờ ngày hôm sau.

4. Giải pháp dịch vụ Chuyển phát:

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các dịch vụ và giải pháp chuyển phát trọn gói. Bao gồm từ các khâu phân loại, đóng gói, chia chọn … đến khi bưu phẩm, bưu kiện đến tay người nhận ….

5. Các Dịch vụ khác:

Ngoài các dịch vụ trên, chúng tôi còn tuỳ theo tính chất của từng khách hàng để đưa ra các dịch vụ nhằm phù hợp với yêu cầu thực tế sau qua trình tư vấn và khảo sát yêu cầu của khách hàng.