Hotline

(+84) 942 811 877

(+84) 931 22 33 78

239 QUỐC GIA

quangcao

quangcao

 

THÔNG TIN TIỆN ÍCH

Tư vấn

 • Phần này bao gồm các tài liệu thường được sử dụng trong việc xuất khẩu nói chung, nhưng sẽ có yêu cầu cụ thể khác nhau đối với từng điểm đến và loại hàng hóa. Nội dung sẽ được chia thành các phần phụ như sau: Các loại chứng từ xuất khẩu phổ biến, Các loại chứng từ vận chuyển, Các giấy phép xuất khẩu, Giấy chứng nhận xuất xứ, Các
 • Các bước tiến hành và giấy tờ cần thiết.

  I. Một bộ hồ sơ C/O gồm các chứng từ sau:

  1. Ðơn đề nghị cấp C/O (1 bản, theo mẫu)

 • Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết.

  I. Trình tự thực hiện:

  - Đối với cá nhân, tổ chức:

 • Incoterm 2000, chia các điều kiện thương mại thành 4 nhóm, hiểu và phân biệt giữa các nhóm này, và quan trọng là nhớ để mà áp dụng không phải là điều dễ dàng. Thứ nhất có 4 nhóm, nhớ câu "Em Fải Cổ Đi" - 4 từ đầu của câu chính là 4 điều kiện thương mại trong incorterm 2000: E,F,C,D. Bây giờ ta đi cụ thể vào từng nhóm :

  1. Nhóm E-EXW-Ex Works

 • Phần này sẽ giới thiệu những chứng từ cơ bản cần thiết và một số hình thức nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam cũng như các bước thủ tục tồng quát để Quý khách tham thảo. Nếu Quý khách có yêu cầu hay thắc mắc khác, vui lòng gửi email hay liên lạc chúng tôi để được tư vấn thêm.